**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** سراب من - کاوش
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کاوش

***جستجو های من***

سراب من

سراب من

به زمین , به آسمان , به نیستی

به زمین که جز تباهی و سیاهی چیزی نیست

به فنا,    فنا شدن در گناه   در ننگ

اوج  , اوج به اسمان سبز  اوج گرفتن تا .....

از  زمین ,از ننگ , از ظلم,   از کفر  و از نور

من  خویشتن  سوختن  ساختن

سرزمین زیبا   اسمان بی ستاره   دلی از تباهی و ظلمت به اوج سکوت  می رسد

به سراب  به زندگی بی مهتاب

به خدا

 به خویشتن  سوختن  ساختن

به چه می اندیشی   به کجا خواهی رفت

سراب عشق  در کجا ها زیباست

فکر , اندیشه  , به چه می اندیشی