**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** سلام - کاوش

کاوش

***جستجو های من***

سلام

سلام به همه . میدونین ؛ اوباما ؛ کیه ؟