**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** تفاوت زنان و مردان در تمایلات جنسی - کاوش
X
تبلیغات
زولا

کاوش

***جستجو های من***

تفاوت زنان و مردان در تمایلات جنسی

مردان مدام به برقراری رابطه جنسی می اندیشند . این یکی از تصورات زنان نسبت به مردان است . بله این گفته کاملا واقعیت دارد اما زنان باید آگاه باشند که این یکی از خصوصیتهای بیولوژیکی مردان است .در واقع مردان در طبیعت اینگونه طر احی گردیده اند و نباید به آنها به دید موجوداتی شیطانی نگریست . علت دیگر را میتوان در تبلیغات گسترده رسانه ها در فیلمها و آگهی های تبلیغاتی جستجو کرد که مدام سکس و پورنوگرافی را ترویج میدهند

انگیزش بصری نقش مهمی در تهییج جنسی مردان ایفا میکند . مردان از لحاظ جنسی موجوداتی بصری هستند اما زنان بیش از آنکه 

با نگاه کردن و یا لمس کردن از لحاظ جنسی برانگیخته گردند، نسبت به آلام و واژه ها و لحن صدا از خود واکنش نشان داده و برانگیخته میگردند . عدم آگاهی نسبت به این تفاوت بارز میان دو جنس میتواند برای زنان و مردان مشکل ساز باشد.

تخیلات نیز نقش بسیار قدرتمندی در تهییج جنسی مردان ایفا میکند .این بدان معناست که مردان بسیار در مورد رابطه جنسی خیال پردازی میکنند . یافته ها بیانگر آن است که مردان ٣ برابر زنان برقراری رابطه جنسی را در رویاهای خود می بینند.

مردان و زنان در سطح انرژی و تمایلات جنسی نیز با یکدیگر تفاوت دارند . زنان معمولا یک باطری و یا منبع انرژی دارند که تمام آارهای خود را با آن انجام میدهند از قبیل کار، مراقبت و رابطه جنسی . اما مردان یک باطری تعبیه شده یدک صرفا برای برقراری رابطه جنسی همواره در اختیار دارند . بدین مفهوم که یک مرد ممکن است مانند یک دونده ماراتون خسته و ناتوان باشد اما کماکان انرژی کافی برای برقراری رابطه جنسی در اختیار خواهد داشت . اما این سناریو برای زنان هیچ مصداقی ندارد . اما تصور "خیلی خسته برای برقراری رابطه جنسی " بندرت به ذهن یک مرد خطور می کند . این مسئله به ساختار مغزی زن و مرد مربوط میگردد . میل جنسی زنان شدیدا به بخش احساسی و عاطفی مغزشان مرتبط است . میل جنسی مردان آمتر به احساسات مقید است . این تفاوت نیز میتواند تنش جنسی بزرگی را میان زنان ومردان پدید آورد. اما این نیز یک تمایز بیولوژیکی میباشد.

زنان و مردان هر دو تحت تاثیر سیکل هورمونی قرار دارند . اکثر زنان سیکل ٢٨ روزه ای داشته که بروی خلق و خو و تمایلات جنسی آنان تاثیر گذاراست . مردان نیز دارای سیکل بیولوژیکی هستند . مردان دارای انباشت تستوسترون ٣ روزه در بدن خود میباشند . یک مرد معمولی دارای سائق جنسی ٣ روز در میان میباشد . یعنی تمایل دارد حداقل ٣ روز در میان رابطه جنسی داشته باشد . اما این سیکل نیز همچون سیکل زنان در افراد مختلف با یکدیگر تفاوت دارد . البته این موضوع نباید توجیهی برای زیاده خواهی مردان باشد از آنجایی که این تمایلات قابل کنترل میباشد.

خیانت جنسی برای مردان و خیانت احساسی (رابطه صمیمی ) برای زنان غیر قابل تحمل است . بدین مفهوم که برای یک مرد حتی تصور خیانت جنسی همسرش میتواند واکنش شدیدی در وی ایجاد کند . اما در زنان بیشترازاین موضوع هراس دارند که نکند همسرشان آنها را رها کرده و عاشق زن دیگری شود.

پیک جنسی (اوج تمایلات جنسی ) در مردان در سن ١٨ سالگی و در زنان در سنین ٣۵ تا ۴٠ سالگی میباشد . یکی دیگر از تفاوتهای فاحش شدت اورگاسم (اوج لذت جنسی) در زنان بیشتر از مردان میباشد.

مدت رسیدن به اوج لذت جنسی در مردان کمتر از ٣ دقیقه و در زنان ١٠ تا ٢٠ دقیقه (حداقل ١٢ دقیقه ) بطول می انجامد.یکی دیگر از تفاوتهای دردسر ساز کاهش تناوب روابط جنسی در مردان و زنان واکنشهای متفاوتی ایجاد میکند : در مردان میل جنسی افزایش یافته، سریعتر تحریک شده و آسانتر به اوج لذت جنسی میرسند اما در زنان کاملا برعکس است بطوری که میل جنسی کاهش یافته، به سختی برانگیخته میگردند و رسیدن به اوج لذت جنسی بسیار دشوار میگردد . یکی دیگر از تفاوتهای مشکل آفرین.