**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** دوست من - کاوش

کاوش

***جستجو های من***

دوست من

 دوست
 سلام ای یاس خوش بویم" کجایی
 سلام ای صبح امید ام " کجایی
 کجایی تا ببوسم روی ماهت
 کجایی تا ببینم آن نگاه پر حیا ئت
 و ان حجب و حیا ی دخترانه ت
  نگاه پر تمنای عاشقانه ت
  هنوزم یاد تو در عقل مانده  
  هنوزم دست تو در خاطراتم
 حک گشته و آرام مانده
 هنوزم دوری ات را می ستایم
 هنوزم دوستانه می سرایم
 تو ای خواهر تو ای دوست هر آنچه در دیارم هست فانوس
 گرچه در بیرون انکار و عقل است
 بسان گربه سالان در پلنگ است
 برایت می فرستم دوستانه
 چه اغاز و چه پایان عاشقانه
  برای دیدنت دلتنگ گشت
م