**به نام خداوند جان و خرد ** سال نو شمسی 1392 بر همه مردم ایران تبریک باد** تعریف تجاوز جنسی - کاوش
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

کاوش

***جستجو های من***

تعریف تجاوز جنسیتعریف تجاوز جنسی


بـه جـرمـی اطلاق میگردد که در آن قربانی بر خلاف میل و
اراده اش مجــبور به برقراری رابطه جنسی تحمیلی با فرد
متجاوز میگردد.


تصورات غلط در رابطه با این پدیده


* تـجـاوز جـنـسی نـوعی رابـطه جنـسی میـباشد: خیر،
تجاوز جنسی یک جرم و جنایت وحشیانه است.


* متجاوزین جنسی متعلق به طبقه پایین اجتماع بوده و اغلب آنان بی سواد و بی خانمان میباشند: خیر، یک متجاوز جنسی میتواند: مهندس، قهرمان ورزشی، دکتر، مدد کار اجتماعی و یا یک مدیر عامل باشد.


* تجاوز جنسی یک امر نادر میباشد: خیر، تجاوز جنسی یک امر شایع در سراسر جهان میباشد. اما به سبب بد نامی مرتبط با آن و عدم گزارش و پنهان سازی آن از سوی قربانیان به ظاهر پدیده ای نادر تلقی میگردد.


* تنها زنان بد و نا پاکدامن قربانیان تجاوز جنسی بوده و یا زنان با رفتار و یا نوع پوشش نامناسب و تحریک کننده خود مردان را به این عمل وامیدارند: خیر، ثابت گردیده که نوع پوشش، رفتار و یا تا دیر وقت بیرون ماندن از منزل تاثیری در تصمیم گیری فرد متجاوز ندارد.


* تجاوز جنسی تنها برای دختران و زنان زیبا اتفاق می افتد: خیر، سن، زیبایی، وابستگی نژادی برای متجاوزین حائز اهمیت نمیباشد. متجاوزین تنها بدنبال افراد آسیب پذیر و در دسترس میباشند.


* تجاوز جنسی تنها مختص زنان میباشد: خیر، زنان، مردان و کودکان در هر سن و شرایطی ممکن است قربانی این پدیده شوم گردند.


* ضربه روحی ناشی از تجاوز جنسی زود گذر و موقتی میباشد: خیر، تجاوز جنسی یک تجربه تکان دهنده میباشد که تاثیر ویرانگری بروی سلامت روحی و روانی قربانی بجای میگذارد.


* تجاوز جنسی یک عمل ناگهانی و تکانشی میباشد: خیر، اغلب تجاوزات جنسی از پیش برنامه ریزی میگردند.


* تجاوزات جنسی توسط افراد غریبه صورت میپذیرند: خیر، % 70 تجاوزات جنسی توسط نزدیکان و آشنایان قربانی (دوست، خویشاوند و یا همکار) به وقوع میپیوندند.


* متجاوزین جنسی فاقد شریک جنسی میباشند: خیر، %60 متجاوزین جنسی دارای همسر هستند.


* اکثر تجاوزات جنسی در خارج از منزل روی میدهند: خیر، %50 تجاوزات جنسی در داخل منزل روی میدهند.


* هیچ فردی را نمیتوان بدون میل باطنی اش مورد تجاوز جنسی قرار داد: خیر، اغلب متجاوزان از اسلحه گرم و یا چاقو برای تهدید قربانی استفاده میکنند.


* انگیزه اصلی متجاوزین جنسی لذت جویی میباشد:خیر لذت جویی تنها یکی از این انگیزه ها میباشد.


انگیزه های متجاوزین جنسی...